Bergh in het zadel

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel het inzamelen van gelden voor de kankerbestrijding. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Elke vier jaar wordt een, door het KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Een meeropbrengst wordt gebruikt om regionale projecten te ondersteunen. Bergh in het zadel is één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op vrijwilligers.

Polygum Nederland is sinds 2012 betrokken als Ambassadeur van Stichting Bergh in het zadel.

Klik op onderstaande afbeelding om meer te lezen over de stichting.

Stichting Bergh in het zadel

Stichting Bergh in het zadel

Stichting Roof update

Stichting Roof Update is een kennisplatform voor innovatief gebruik van de ruimte die daken ons bieden. Het streven is om naar een hogere positionering van daksystemen te komen door een netwerk van onafhankelijke specialisten samen te brengen dat door actieve kennis, input en overdracht hoogwaardige resultaten biedt voor energie-, groen- en leefoplossingen op daken. Als leverancier van Waterdichtingssystemen en energiebesparende producten voelen wij ons sterk verbonden met stichting Roopupdate. In de nabije toekomst zullen de daken meer gezien worden als mutifuntionele daken dan enkel on hoofd droog te houden. Stichting Roofupdate kan u als opdrachtgever meenemen om verder te kijken als de horizon.

klik op onderstaande link om meer te lezen over de stichting Roofupdate.

logo-300x100