Zoek Contractors

De Polygum Certified Contractor


Uw garantie voor een duurzaam dak

Een ketting is zo sterk als zijn schakels. In de keten die loopt van de Polygum productieplant naar de realisatie van uw dakproject, is de vakman die uw dak komt dichten een heel belangrijke schakel. Om u te kunnen garanderen dat uw Polygum dak geplaatst wordt volgens de regels van de kunst bevelen wij de Polygum Certified Contractor aan.

Welke voordelen biedt de Polygum Certified Contractor u?

-Gratis 10 jaar waterdichte verzekerde garantie.

-10 jaar verzekerd tegen gevolgschade (bv. beschadiging goederen of machines door lekkages)

-Opgeleid en continu bijgeschoold door Polygum, met de klemtoon op praktische oefeningen inzake de onberispelijke uitvoering volgens de Polygum voorschriften.

-De mogelijkheid om in te tekenen op een onderhoudscontract, waarbij de Polygum Certified Contractor om de drie jaar uw dak komt inspecteren en indien nodig preventief onderhoud uitvoert.


Hoe wordt de Polygum Certified Contractor geselecteerd?

 

Slechts streng geselecteerde dakdekkersbedrijven komen in aanmerking om Polygum Certified Contractor te worden.

Vooraleer tot erkenning over te gaan stelt Polygum een grondig onderzoek in naar:

-De organisatie, historiek, referenties en de solvabiliteit van het bedrijf.

-De vereiste (wettelijke) erkenningen en diploma’s.

-De vakkennis van patroon en personeel inzake de correcte toepassing van Polygum producten, aan de hand van verschillende werfcontroles.

Pas na het succesvol volgen van de basisopleiding (theoretisch voor bedrijfsleiding en technisch-commerciële medewerkers; theoretisch én praktisch voor de uitvoerders) wordt het bedrijf erkend als Polygum Certified Contractor.

De Polygum Certified Contractor verbindt zich ertoe zijn medewerkers jaarlijks door Polygum te laten bijscholen.Het spreekt vanzelf dat de Polygum Certified Contractor uitzonderlijke ondersteuning krijgt inzake productinformatie, technisch advies e.d.


10 jaar ALL-IN-ONE waterdichte verzekerde garantie

op product, plaatsing én ontwerp

Allesomvattend kwaliteits- en serviceconcept voor Polygum daken. Door de zekerheid van de kwaliteit van het dakdichtingssysteem, de keuze van het juiste concept en bestek én de perfecte plaatsing door gecertificeerde Polygum Certified Contractors worden enkel deze daken verzekerd door de ALL-IN VERZEKERDE GARANTIE.


Het Polygum Roof Engineering concept is gebaseerd op volgende vereisten, elementen en engagementen:

1 Het juiste systeem

–  prevENt dak: allesomvattende modules

–  Bewezen levensduur minimum 35 jaar

–  Vliegvuurbestendig – 4 Europese brandnormen Broof (t1-t4)

–  Voldoet aan alle binnenklimaatklassen

2. Het juiste concept

–    Bestekservice zowel voor nieuwbouw als renovatie

–  Dakinspectie, daksondering en productanalyse voor renovatie

3 De juiste plaatsing

–  Erkende dakdekkers – Opleiding in de ATAB Dakschool

–   Projectbegeleiding

–  Opvolging en tussentijdse controles bij uitvoering

–  Afzonderlijk opleveringsrapport bij het beëindigen van de dakwerken